Національний університет «Одеська юридична академія» як провідний заклад вищої освіти на Півдні України завжди прагнув до всебічного вивчення суспільства – як з правових аспектів, так і соціологічних, політичних та філософських.

Давні університетські традиції сягають часів заснування юридичного факультету в Рішельєвському ліцеї, коли почала своє формування Одеська правова школа. Разом з піднесенням правової науки, отримували поштовх до розвитку і класичні суспільні науки – філософія, соціологія, політологія. Поєднуючи сучасні підходи до досліджень і неоціненний досвід багатьох поколінь вчених, наукова спільнота Національного університету «Одеська юридична академія» є безсумнівним авторитетом серед кращих університетів України.

Необхідність багатосторонності юридичної освіти передбачала наявність спеціалізованої кафедри – тому з 1997 року, з самого заснування Одеського юридичного інституту (з 2012 року – Національний університет «Одеська юридична академія») функціонують кафедра політичних теорій (до 2016 року – кафедра соціальних теорій) та кафедра філософії. Згодом, з огляду на зростаючий попит на кваліфікованих спеціалістів у сфері соціальних наук, у 2010 році у Національному університеті «Одеська юридична академія» було створено факультет правової політології та соціології. У 2016 році у зв’язку з розширенням, структурний підрозділ було перейменовано на факультет психології, політології та соціології та створено кафедру соціології та психології.

 

2014 - Національним університетом «Одеська юридична академія» було засновано журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20826-10626 Р від 25.06.2014 р.);

2016 - Журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, відповідно до Наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241 (Додаток 9);

2018 - Журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» переходить у домен засновника onua.edu.ua та починає функціонувати на базі видавничої системи Open Journal Systems (OJS), розробленої Public Knowledge Project (Канада).

Вітаємо Вас на офіційному веб-сайті фахового видання Актуальні проблеми філософії та соціології

    

Рік заснування: 2014

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20826-10626 Р від 25.06.2014 р.

ISSN: 2410-3071 (Print), 2415-7295 (Online)

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, відповідно до Наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241 (Додаток 9).

Періодичність: виходить 6 разів на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Розміщення на сайті НБУВ: Науковий журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» 

Рецензування: Видання підтримує найкращі практики та стандарти прозорості процесу оцінювання рукописів, тому практикується подвійне анонімне рецензування: ані автору, ані рецензенту не повідомляються персональні дані одне одного. Уся інформація, що може вказувати на авторство тексту попередньо видаляється з матеріалів та властивостей електронних файлів. Рецензування статей виконується на добровільній та безоплатній основі.

Рукописи, подані до журналу, надсилаються на рецензування незалежному експерту. Рецензент має ознайомитися із анотацією матеріалу, після чого погоджується або відмовляється рецензувати поданий матеріал. У разі відмови рецензувати пропонується іншим експертам. Рецензентам повідомляють про те, що спрямовані до них рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до інформації, яка не підлягає розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх потреб. Порушення конфіденційності можливе лише у разі заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів.

Рецензент опрацьовує поданий матеріал і оцінює його науковий рівень за допомогою «Форми рецензування», де зазначає переваги та недоліки матеріалу, свої зауваження та побажання. «Форму рецензування» рецензент завантажує на веб-сайті, і може додати до неї файли з виправленим рукописом або матеріалами, що можуть бути використані автором для доопрацювання рукопису.

Після заповнення «Форми рецензування» рецензент має обрати одну із запропонованих рекомендацій:

  • прийняти подання – подання готове до публікації і приймається без змін;
  • необхідно виправити – приймається, якщо автор врахує зазначені рецензентом зауваження;
  • повернути на повторне рецензування – необхідне доопрацювання і повторне рецензування;
  • відправити в інше видання – за тематикою подання підходить іншому виданню;
  • відхилити подання – подання не задовольняє вимогам видання;
  • дивитися коментарі – не задовольняє жодна з попередніх рекомендацій.

Після надходження рецензії уся відповідна інформація надсилається автору. Автор має доопрацювати рукопис (якщо таке необхідно) та завантажити його нову версію в особистому кабінеті на веб-сайті видання у відповідне подання. Якщо рукопис не був повернений у встановлений термін, або автор не повідомив про необхідність та причини затримки, подання знімається з черги та видаляється.

У разі необхідності може бути проведене повторне рецензування доопрацьованого рукопису.

Якщо автор не погоджується із зауваженнями рецензента, він має право на оскарження рішення рецензента або його зауважень у формі документа-таблиці «зауваження – коментар». Цей матеріал надсилається рецензенту (без зазначення персональних даних автора), який спільно з редакційною колегією приймає рішення щодо рукопису. Якщо рішення прийняти не вдається, редакція призначає незалежного експерта.

Відхилені статті, після доопрацювання авторами, можуть бути вдруге подані до редакції та розглядаються в загальному порядку.

Мета журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» ‑ це професійне висвітлення, сприяння розробці та поширенню наукових ідей щодо вирішення актуальних проблем філософського обґрунтування та осягнення соціальних процесів, інформування про останні події наукового життя та освіти.

На сторінках видання публікуються як провідні представники філософських шкіл, соціологічної науки України та закордонних держав, так і початківці, що проводять свої перші наукові розвідки.

Видання відкрите для представників усіх закладів вищої освіти та наукових установ і покликане бути майданчиком для плідних наукових дискусій.