Періодичність публікації

Наукове фахове видання "Актуальні проблеми філософії та соціології" виходить 6 разів на рік.

Приймання матеріалів відбувається на постійній основі. До опублікування рекомендуються матеріали, що успішно пройшли етапи рецензування та редагування і отримали схвальні рецензії. 

Кожен випуск затверджується Вченою радою Національного університету "Одеська юридична академія".