Засновник та історія видання

Національний університет «Одеська юридична академія» як провідний заклад вищої освіти на Півдні України завжди прагнув до всебічного вивчення суспільства – як з правових аспектів, так і соціологічних, політичних та філософських.

Давні університетські традиції сягають часів заснування юридичного факультету в Рішельєвському ліцеї, коли почала своє формування Одеська правова школа. Разом з піднесенням правової науки, отримували поштовх до розвитку і класичні суспільні науки – філософія, соціологія, політологія. Поєднуючи сучасні підходи до досліджень і неоціненний досвід багатьох поколінь вчених, наукова спільнота Національного університету «Одеська юридична академія» є безсумнівним авторитетом серед кращих університетів України.

Необхідність багатосторонності юридичної освіти передбачала наявність спеціалізованої кафедри – тому з 1997 року, з самого заснування Одеського юридичного інституту (з 2012 року – Національний університет «Одеська юридична академія») функціонують кафедра політичних теорій (до 2016 року – кафедра соціальних теорій) та кафедра філософії. Згодом, з огляду на зростаючий попит на кваліфікованих спеціалістів у сфері соціальних наук, у 2010 році у Національному університеті «Одеська юридична академія» було створено факультет правової політології та соціології. У 2016 році у зв’язку з розширенням, структурний підрозділ було перейменовано на факультет психології, політології та соціології та створено кафедру соціології та психології.

         

2014 - Національним університетом «Одеська юридична академія» було засновано журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20826-10626 Р від 25.06.2014 р.); 

2016 - Журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, відповідно до Наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241 (Додаток 9);

2018 - Журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології»  переходить у домен засновника onua.edu.ua та починає функціонувати на базі видавничої системи Open Journal Systems (OJS), розробленої  Public Knowledge Project (Канада).