ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Секундант Сергій Григорович, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР:

Яковлев Денис Вікторович, доктор політичних наук, професор, декан факультету психології, політології та соціології, Національний університет «Одеська юридична академія»

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Бакіров Віль Савбанович, доктор соціологічних наук, академік НАН України, член-кореспондент НАПН України, академік АН ВШ України, ректор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Гансова Емма Августівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та соціології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Голубович Інна Володимирівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та основ загально гуманітарного знання, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Дікова-Фаворська Олена Михайлівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціології,  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Довгополова Оксана Андріївна, доктор філософських наук, професор, Одеська національна академія харчових технологій

Єременко Олександр Михайлович, доктор філософських наук, професор, Національний університет «Одеська юридична академія»

Івакін Олексій Аркадійович, доктор філософських наук, професор, Національний університет «Одеська юридична академія»

Каменська Тетяна Григорівна, доктор соціологічних наук, професор, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Конверський Анатолій Євгенович, доктор філософських наук, професор, академік НАН України, декан філософського факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Крилова Світлана Анатоліївна, доктор філософських наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Кройтор Артем Вікторович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних теорій, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кутуєв Павло Володимирович, доктор соціологічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Куцепал Світлана Вікторівна, доктор філософських наук, професор, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Лісієнко Олена Василівна, доктор соціологічних наук, професор, Південноукраїнський національний університет імена К. Д. Ушинського

Наталія Володимирівна Коваліско, доктор соціологічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка

Окороков Віктор Броніславович, доктор філософських наук, професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Онищук Віталій Михайлович, доктор соціологічних наук, професор, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова

Розова Тамара Вікторівна, доктор філософських наук, професор, Одеський національний політехнічний університет

Секундант Сергій Григорович, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Токовенко Олександр Cергійович, доктор філософських наук, професор, декан факультету суспільних наук і міжнародних відносин, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Хамітов Назіп Віленович, доктор філософських наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Худенко Андрій Володимирович, доктор філософських наук, доцент Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова

Цвих Володимир Федорович, доктор політичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Чепак Валентина Василівна, доктор соціологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Шамша Ігор Володимирович, кандидат філософських наук, Національний університет «Одеська юридична академія»

Щудло Світлана Андріївна, доктор соціологічних наук, професор, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Csepeli György, доктор соціології, професор, професор кафедри міждисциплінарної докторської програми соціальних досліджень, Будапештський університет імені Лоранда Етвеша, Угорщина

Długosz Piotr, доктор соціологічних наук, професор, University of Rzeszów, Rzeszow, Польща

Gerald M. Steinberg, професор кафедри політології, Університет імені Бар-Ілана, Ізраїль

Harris Kevan, доктор філософії, доцент, Каліфорнійський університет (UCLA), США

Mirchev Dimitar, доктор філософських наук, професор, Медичний університет Пловдив, Болгарія

Mirica Stefania-Cristina, доктор філософії, Університет «Dunarea de Jos», м. Галац, Румунія

Silviya Mineva, доктор філософії, професор, Софійський університет, Болгарія