ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Яковлев Денис Вікторович, доктор політичних наук, професор, декан факультету, психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», Національний університет «Одеська юридична академія», Україна
Google Scholar | ORCID

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Ківалов Сергій Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного і фінансового права, академік НАПрН України, Заслужений юрист України, Одеса, Україна

Google Scholar | ORCID | Researcher ID AAG-7107-2019 

Бакіров Віль Савбанович, доктор соціологічних наук, академік НАН України, член-кореспондент НАПН України, академік АН ВШ України, ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, h-індекс 9, ORCID 0000-0001-5110-3403

Конверський Анатолій Євгенович, доктор філософських наук, професор, академік НАН України, декан філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, h-індекс 6, ORCID 0000-0002-3916-4446, SCOPUS ID 57196043914

Токовенко Олександр Cергійович, доктор філософських наук, професор, декан факультету суспільних наук і міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна, h-індекс 3, ORCID /0000-0003-1721-2205, Researcher ID D-1782-2016

Туляков Вячеслав Олексійович, доктор юридичних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, h-індекс Scopus – 0, h-індекс Web of Science – 0, h-індекс Google Scholar – 11, SCOPUS ID ‑ 36163742000, orcid.org/0000-0002-2716-7244

Цвих Володимир Федорович, доктор політичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, h-індекс 6, ORCID 0000-0003-3106-7454, SCOPUS ID 57209736057, h-індекс Scopus 1

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Гансова Емма Августівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та соціології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, Україна, h-індекс 6, ORCID 0000-0001-8218-6096

Голубович Інна Володимирівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та основ загально гуманітарного знання Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, h-індекс 5, ORCID 0000-0003-3459-3417, Scopus ID 57189933918

Дікова-Фаворська Олена Михайлівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціології  Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна, h-індекс 6,

Пьотр Длугош, доктор соціологічних наук, професор, University of Rzeszów, Rzeszow, Польща, h-індекс 8, ORCID 0000-0002-4875-2039, SCOPUS ID 57203997894

Довгополова Оксана Андріївна, доктор філософських наук, професор, Одеська національна академія харчових технологій, Україна, h-індекс 5, ORCID , Researcher ID N-5857-2015, https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=sMeBL3MAAAAJ.

Єременко Олександр Михайлович, доктор філософських наук, професор, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна, h-індекс 3, ORCID 0000-0002-6681-7211

Івакін Олексій Аркадійович, доктор філософських наук, професор, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна, h-індекс 6,

Каменська Тетяна Григорівна, доктор соціологічних наук, професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна, h-індекс 3, https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=4qSoWCgAAAAJ

Наталія Володимирівна Коваліско, доктор соціологічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, h-індекс 9, ORCID 0000-0002-1466-6132

Кутуєв Павло Володимирович, доктор соціологічних наук, професор, Національний технічний університет України, Україна, h-індекс 6, ORCID 0000-0002-6997-6306, SCOPUS ID 57205562092 h=1

Куцепал Світлана Вікторівна, доктор філософських наук, професор, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Україна, h-індекс 2, ORCID 0000-0003-3804-6031, Researcher ID K-7779-2018

Крилова Світлана Анатоліївна, доктор філософських наук, професор, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна, h-індекс 6, ORCID 0000-0003-4083-9209

Мінєва Сілвія, доктор філософії, професор, Софійський університет, Болгарія, h-індекс 5.

Лісієнко Олена Василівна, доктор соціологічних наук, професор, Південноукраїнський національний університет імена К. Д. Ушинського, Україна, h-індекс 5, ORCID 0000-0002-0408-5203, Researcher ID K-5552-2018

Мірчев Дімітар, доктор філософських наук, професор, Медичний університет Пловдив, Болгарія

Окороков Віктор Броніславович, доктор філософських наук, професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна, h-індекс 4, ResearcherID D-3740-2016, h-індекс Web of Science 1, ORCID 0000-0001-8606-677X

Розова Тамара Вікторівна, доктор філософських наук, професор, Одеський національний політехнічний університет, Україна, h-індекс 6  ORCID 0000-0002-5168-425X

Стрельцов Євген Львович, доктор юридичних наук, професор, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна, h-індекс 7, ORCID 0000-0002-4418-1275,

Хамітов Назіп Віленович, доктор філософських наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, h-індекс 17, ORCID 0000-0001-8193-9383

Худенко Андрій Володимирович, доктор філософських наук, доцент Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, Україна, h-індекс 3, ORCID 0000-0002-7134-1553,

Ульянова Галина Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, проректор з навчальної роботи Національного університету «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, h-індекс Scopus – 0, h-індекс Web of Science – 1, h-індекс Google Scholar – 5, orcid.org/0000-0002-2908-6464

Чепак Валентина Василівна, доктор соціологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, ORCID 0000-0002-4952-0029

Шамша Ігор Володимирович, кандидат філософських наук, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна, h-індекс 2

Шапошникова Ірина Василівна, доктор соціологічних наук, професор, Херсонський державний університет, Україна, h-індекс 1, ORCID 0000-0003-1020-6486, https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=8wociCcAAAAJ

Щудло Світлана Андріївна, доктор соціологічних наук, професор, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна, h-індекс 6, ORCID 0000-0002-5038-5290, Researcher ID P-5659-2015.