Процес рецензування

Видання підтримує найкращі практики та стандарти прозорості процесу оцінювання рукописів, тому практикується подвійне анонімне рецензування: ані автору, ані рецензенту не повідомляються персональні дані одне одного. Уся інформація, що може вказувати на авторство тексту попередньо видаляється з матеріалів та властивостей електронних файлів. Рецензування статей виконується на добровільній та безоплатній основі.

Рукописи, подані до журналу, надсилаються на рецензування незалежному експерту. Рецензент має ознайомитися із анотацією матеріалу, після чого погоджується або відмовляється рецензувати поданий матеріал. У разі відмови рецензувати пропонується іншим експертам. Рецензентам повідомляють про те, що спрямовані до них рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до інформації, яка не підлягає розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх потреб. Порушення конфіденційності можливе лише у разі заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів.

Рецензент опрацьовує поданий матеріал і оцінює його науковий рівень за допомогою «Форми рецензування», де зазначає переваги та недоліки матеріалу, свої зауваження та побажання. «Форму рецензування» рецензент завантажує на веб-сайті, і може додати до неї файли з виправленим рукописом або матеріалами, що можуть бути використані автором для доопрацювання рукопису.

Після заповнення «Форми рецензування» рецензент має обрати одну із запропонованих рекомендацій:

  • прийняти подання – подання готове до публікації і приймається без змін;
  • необхідно виправити – приймається, якщо автор врахує зазначені рецензентом зауваження;
  • повернути на повторне рецензування – необхідне доопрацювання і повторне рецензування;
  • відправити в інше видання – за тематикою подання підходить іншому виданню;
  • відхилити подання – подання не задовольняє вимогам видання;
  • дивитися коментарі – не задовольняє жодна з попередніх рекомендацій.

Після надходження рецензії уся відповідна інформація надсилається автору. Автор має доопрацювати рукопис (якщо таке необхідно) та завантажити його нову версію в особистому кабінеті на веб-сайті видання у відповідне подання. Якщо рукопис не був повернений у встановлений термін, або автор не повідомив про необхідність та причини затримки, подання знімається з черги та видаляється.

У разі необхідності може бути проведене повторне рецензування доопрацьованого рукопису.

Якщо автор не погоджується із зауваженнями рецензента, він має право на оскарження рішення рецензента або його зауважень у формі документа-таблиці «зауваження – коментар». Цей матеріал надсилається рецензенту (без зазначення персональних даних автора), який спільно з редакційною колегією приймає рішення щодо рукопису. Якщо рішення прийняти не вдається, редакція призначає незалежного експерта.

Відхилені статті, після доопрацювання авторами, можуть бути вдруге подані до редакції та розглядаються в загальному порядку.