Галузь і проблематика

Мета журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» ‑ це професійне висвітлення, сприяння розробці та поширенню наукових ідей щодо вирішення актуальних проблем філософського обґрунтування та осягнення соціальних процесів, інформування про останні події наукового життя та освіти.

На сторінках видання публікуються як провідні представники філософських шкіл, соціологічної науки України та закордонних держав, так і початківці, що проводять свої перші наукові розвідки.

Видання відкрите для представників усіх закладів вищої освіти та наукових установ і покликане бути майданчиком для плідних наукових дискусій.