ИДЕОЛОГИИ НАДО НЕ ГРОМИТЬ, А ИЗЖИВАТЬ (размышления о статье Э. Ю. Соловьёва «Философия как критика идеологий»)

(роздуми про статтю Е.Ю. Соловйова «Філософія як критика ідеологій»)

  • Николай Дмитриевич Василенко Національний університет "Одеська юридична академія"
  • Александр Михайлович Еременко Національний університет "Одеська юридична академія"
Ключові слова: ідеологія, Е. Ільєнков, М. Мамардашвілі, хибна свідомість, соціальність

Анотація

Робота є розгорнутою відповіддю на статтю про філософію як критику ідеологій, опубліковану Е. Соловйовим. Аналіз ідеологічної свідомості, проведений Е. Ільєнковим та М. Мамардашвілі, призводить до критичної інтерпретації їх деструктивних функцій у сучасному суспільстві. Короткий екскурс в історію філософії дозволяє обґрунтувати заперечення відносно первісно ідеологічної природи філософського мислення. Показано, що проблематика «першої філософії» не мала суттєвих ідеологічних конотацій. З іншого боку, звернення до історії філософії в контексті особливостей масової свідомості минулих епох змушує нас зробити висновок про принципову елітарність філософського мислення. Показано, що незатребуваність філософії є константою світової історії. Відсутність попиту на філософію обертається добровільним інфантилізмом масової свідомості. Небезпечним проявом такого інфантилізму є войовничий месіанізм як постійна характеристика "великої ідеї" російської політичної і частково релігійної свідомості. Показана схильність східнослов’янських народів до авторитаризму, несприйняття ліберальних цінностей пострадянською свідомістю. Обгрунтовано, що важливим витоком органічного авторитаризму східнослов’янської свідомості є особливий симбіоз православної церкви і світської влади.

Проаналізований вплив політичної ідеології на сучасні освітньо-педагогічні практики. Показано, що система освіти з момента її виникнення стала проводирем пануючої ідеології, елементом ідеологічного механізму. Будь-яка держава, яка реалізує свою політику в сфері освіти, свідомо чи несвідомо проводить певну ідеологічну лінію. Доведено, що особлива роль належить суспільним та гуманітарним наукам, які завжди були і будуть «матеріалом» для будування ідеологічних конструкцій, а їх викладання – засобом ідеологічного впливу на людей, передусім на підростаюче покоління. Обгрунтовані методи подолання негативного впливу ідеології на освіту. Визначені перспективи подолання  хибної ідеологічної свідомості  внаслідок прогресу сучасного відкритого суспільства.

Біографії авторів

Николай Дмитриевич Василенко, Національний університет "Одеська юридична академія"

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного та європейського права, 

Національний університет "Одеська юридична академія"

Александр Михайлович Еременко, Національний університет "Одеська юридична академія"

доктор філософських наук, професор, завідуючий кафедрою філософії, 

Національний університет "Одеська юридична академія"

Посилання

Аристотель. Политика / Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4./ пер. с древнегреч.: общ. ред. А. И. Доватура. – М.: Мысль, 1983. – 830 с. – (Филос. наследие). – С. 375-644.

Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Т. Гоббс. Избранные произведения в 2-х томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1964. – 748 с. – (Филос. наследие). – С. 43-678.

Зильберман Д. Православная этика и материя коммунизма. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. – 255 с.

Кант И. Ответ на вопрос: «Что такое просвещение?» / И. Кант. Сочинения на немецком и русском языках. Т.1: Трактаты и статьи (1764-1796) / Изд. Н. В. Мотрошиловой и Т. Б. Тутлингом. – М.: Kami, 1994. – 587 с.

Лец С. Е. Непричёсанные мысли. – М.: Прогресс, 1978. – 152 с.

Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека // Эстетика Ренессанса: Антология. В 2-х т. Т. 1 / Сост. и науч. ред. В. П. Шестаков. – М.: Искусство, 1981. – 495 с., ил. – С. 243-305.

Платон. Теэтет / Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 2./ Общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи; Пер. с древнегреч. – М.: Мысль, 1993. – 528 с. – (Филос. наследие). – С. 192-274.

Рикёр П. Память, история, забвение / Поль Рикёр; пер. с франц. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. (Французская философия ХХ века). – 728 с.

Соловьёв Э. Ю. Философия как критика идеологий. (Статья первая) // Журнальный клуб Интерлос «Философский журнал», № 4, 2016.

Соловьёв Э. Ю. Философия как критика идеологий. Часть 2 // Журнальный клуб Интрелос «Философский журнал», № 3, 2017.

Хоффер Э. Человек убеждённый: Личность, власть и массовые движения / Эрик Хоффер; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 200 с. 12. Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. N. Y.: Basic Books.

Опубліковано
2019-10-23
Як цитувати
Василенко, Н., & Еременко, А. (2019). ИДЕОЛОГИИ НАДО НЕ ГРОМИТЬ, А ИЗЖИВАТЬ (размышления о статье Э. Ю. Соловьёва «Философия как критика идеологий»). Актуальні проблеми філософії та соціології, (25), 12-23. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i25.627