БОРОТЬБА МАГНАТІВ ОСТРОЗЬКИХ ПРИ ПІДТРИМЦІ ПРОТЕСТАНТІВ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ: УРОКИ ІСТОРІЇ

  • Світлана Михайлівна Повторева Національний університет «Львівська політехніка»
  • Ірина Іванівна Старовойтова Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Ключові слова: прозелітизм, католицизм, протестантизм, православ’я, віросповідання, конфесія

Анотація

Предметом дослідження статті є релігійна діяльність князів Острозьких, які обороняли Православну Церкву і права віруючих цієї Церкви проти експансії католицизму і у зв’язку з цим намагалися організувати союзи с протестантами. Автори аналізують об’єктивні та суб’єктивні фактори, що привели до зближення православних і протестантів у цій боротьбі, та наслідки протистояння представників різних християнських віросповідань на теренах Речі Посполитої в ХVI-ХVII ст. Для розуміння складної релігійної ситуації сучасної України здійснюється певний історичний екскурс, аналізуються головні тенденції, характерні для минулих часів, та виявляються подібні явища в нинішніх умовах. Показано, що у формуванні релігійних засад української культури визначна роль належить видатному діячу вітчизняної історії, магнату Костянтину Василю Острозькому. Головною метою Унії, якщо б вона відбулася, він вважав не підкорення православних Папі Римському, а заснування шкіл, освіту проповідників і поширення релігійної освіти загалом.

Наполягання на єдності віруючих у сповідуванні істинного християнства, гостра критика агресивної політики католицизму щодо інших християнських віросповідань, готовність чинити опір цим зазіханням (в тому числі і збройний), дорікання за лицемірство католицьких священиків, що не дотримуються своїх же настанов (зокрема целібату), - все це робить К. В. Острозького активним оборонцем православної віри, так би мовити, «лицарем православ’я .

Показана наявність своєрідних латентних протестантських мотивів у світогляді К. Острозького. Виявлені екуменічні аспекти діяльності князя К. Острозького. Змальовані драматичні подієві перипетії боротьби князя К. В. Острозького щодо захисту православної віри. Проаналізовані причини невдалого спротиву князів Острозьких експансіонізму Римо-католицької церкви.  Виявлено аналогії релігійної боротьби минулих часів і нинішньої релігійної ситуації в Україні. Розглянуті можливі перспективи еволюції релігійної ситуації в сучасній Україні у зв’язку з налаштуванням чималої  частини громадян нашої держави  на західноєвропейські цінності. 

Біографії авторів

Світлана Михайлівна Повторева, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

 

Ірина Іванівна Старовойтова, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії і методології пізнання

Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна

Посилання

Артикули, на які згоди потребуємо від панів римлян, перш ніж до єдності з Церквою римською приступимо. - Людина і світ, 1996.- №1-2. - С. 34-38.

Великі таємниці УПЦ МП. Інтерв’ю з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Винницьким, вікарієм Київської митрополії УПЦ МП Олександром (Драбинко). – Експрес. – 2016. – 21-28 липня.

Замалеев А.Ф. Отечественные мыслители позднего средневековья (конец XIV – первая треть XVII в.) / А.Ф.Замалеев, В.А.Зоц. – К.: Лыбидь, 1990. – 176 с.

Іларіон. Князь Костянтин Острозький і його культурна праця: історична монографія / Іларіон. – К.: Світязь, 1992. – 216 с.

Ковалів О. Вітольд-Йосиф. «Руський Сципіон» – гетьман Костянтин Іванович Острозький у польській історіографії. / О.Вітольд-Йосиф Ковалів // Wołanie z Wołynia (Волання з Волині). – 2010. – Ч. 6 (97). – С. 37-43.

Ковалюк М. Князь Костянтин Іванович Острозький в історії Центрально-Східної Європи / М.Ковалюк // Wołanie z Wołynia (Волання з Волині). –2010. –Ч.6 (97). – C. 35-36.

Костомарів М. Істория України в життєписах визначнійших єї діячів / М.Костомарів / пер. О.Барвінського. Львів: НТШ, 1918. 493 с.

Марченко А. Владыка с ноутбуком / Марченко А. – Сегодня. – 2011. - 20 марта.

Паламарчук О. Князь Костянтин Острозький як оборонець українського православ'я. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://narodna.pravda.com.ua/history/4ae4b9da9d1bf/

Повторева С.М. Роль УГКЦ у захисті прав і духовному формуванні культури українського народу / С.М.Повторева, В.П.Савельєв // Гуманізм і духовність в контексті культури. – Дрогобич, 1995. – Кн.II. – C.78-85.

Ульяновський В. «Славний для всіх часів чоловік»: князь Костянтин Іванович Острозький : монографія // В.Ульяновський. – Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2009. – Вип. 2. – 168 с.

Шевченко Т. Острозькі та єзуїти у році 1596 і після / https: // risu.org.ua/ua/index/monitoring/religious_digest/41371

Яковенко Н.М. Костянтин Острозький / Н.М.Яковенко // Волинь: всеукр. сусп.-політич., літ.-мистецьк. часопис. – Луцьк: [Волинська обласна друкарня], 2007. – № 8. – С. 91-100.

Tomas z Kempa. Działalnoś ćhetmana Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego na polu prawosławia. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pdf.kamunikat.org/download.php?item=2166-2.pdf

Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Повторева, С., & Старовойтова, І. (2019). БОРОТЬБА МАГНАТІВ ОСТРОЗЬКИХ ПРИ ПІДТРИМЦІ ПРОТЕСТАНТІВ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ: УРОКИ ІСТОРІЇ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (25), 82-90. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i25.872