ОПОРА НА КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ ИДЕЙ КАК УСЛОВИЕ ПОСТРОЕНИЯ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА

  • Алексей Аркадиевич Ивакин Національний університет "Одеська юридична академія"
Ключові слова: світ, конгеніальність, апейрон, логос, ідеальне, розум, людина, об’єктивний ідеалізм

Анотація

Спираючись на власну сучасну цілісну картину світу, автор статті «підбирає» (починаючи з часів виникнення філософії) історичний «ланцюжок» філософських ідей, конгеніальних, тобто близьких по духу та образу думок, як одна одній, так і світогляду самого автора. Така «збірка» ідей має на меті відшукання своєрідної опори для підтвердження авторської позиції, а також для її подальшої конкретизації. Робота ця обв’язково передбачає необхідність аналізу та інтерпретації, відібраних автором ідей, висловлених почасти у своєрідній оригінальній термінології, за якою криється принципова подібність різноманітних цілісних картин світу. Свою власну цілісну картину світу автор намагається розвернути і обгрунтувати як результат аналізу і синтезу множини різноманітних ідей, які виникли в історичній інтелектуальній колективній творчості. Автор виходить з принципу, що світ може бути цілком і абсолютно пізнаний. Пізнання світу є життєвою необхідністю для людини. Гносеологічним ідеалом, досягнення якого слід постійно намагатися, є об’єктивність відображення дійсності. Автор доходить висновку, та обґрунтовує його, що найпродуктивнішою та найперспективнішою постає цілісна картина світу, яка ґрунтується на принципах об’єктивного ідеалізму. Автор приєднується до традиції розуміння буття як такого, що має іманентний Логос. Обгрунтовується пріоритет Логосу над будь-якими частковими логіками. Показано, що відомі концепти давньогрецької філософської традиції («апейрон», «Логос», «форма всіх форм») не втратили смислоутворюючої актуальності для сучасної філософської думки. Обгрунтовується світоглядна та методологічна значущість концепції «Коло кіл». Автор доходить висновку, що людина для досягнення свого справжнього щастя та успішного розвитку не тільки повинна визнати, що існує дещо Одне, але і те, що воно диктує їй, а також усім речам, які її оточують, певну єдину обов’язкову логіку поведінки. Ми повинні визнати факт, що існує єдина Логіка, яка лежить в основі всіх численних змістовних і формальних логік.

Біографія автора

Алексей Аркадиевич Ивакин, Національний університет "Одеська юридична академія"

Доктор философских наук, почётный профессор

Национальный университет «Одесская юридическая академия», г. Одесса, Украина

Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Ивакин, А. (2019). ОПОРА НА КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ ИДЕЙ КАК УСЛОВИЕ ПОСТРОЕНИЯ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. Актуальні проблеми філософії та соціології, (25), 24-37. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i25.878