СУФІЗМ В СУЧАСНОМУ ДАГЕСТАНІ: САЇД-АФАНДІ ЧІРКЕЙСК ПРО ТАРИКАТ

  • Сейфулла Фейзуллаевич Рашидов Измаильский государственный гуманитарный университет
Ключові слова: іслам, суфізм, тарікат, шаріат, мюрід, мюршід

Анотація

Стаття присвячена дослідженню духовної спадщини найбільш видатного дагестанського суфія Саїда-Афанді аль-Чіркаві.

Проаналізовані різноманітні теорії виникнення суфізму; змальовані релігійні та філософськи витоки суфізму. Суфізм - містична, а в деяких випадках і аскетична течія в ісламі, метою якої є уподібнення Богу - виховання «досконалої людини» (аль-інсан аль-камиль) за допомогою особливого шляху - таріката. Тарікат - це шлях, якого дотримується той, хто прагне до пізнання Бога (Істини). Осягнення Істини є боротьба людини зі своїм нафсом (его, пристрастями). Шляхів осягнення Істини безліч і відрізняються вони суфійськими навчальними практиками. Незважаючи на відмінності між тарікатами, всі вони ведуть віруючого до Бога. Показаний зв’язок суфізму з зороастризмом, буддизмом, індуїзмом, юдаїзмом і християнством. 

   Суфізм, що виник в лоні ісламу, в Дагестані має багатовікові традиції. Прийнято вважати, що суфізм, що набув поширення в Дагестані вже в ХI столітті, в наступні століття став інструментом мирного поширення і збереження ісламських норм в місцевих умовах.

Змальовані значні втрати, які зазнав дагестанський суфізм внаслідок репресій з боку радянської влади. Проаналізовані складні відносини  між основними суфійськими тарікатами в сучасному Дагестані: накшбандійським, тазалійським, кадирійським тощо. Зазначено, що тарікати у Дагестані не агресивні, вони орієнтовані на духовні цінності, а поняття «джихад» тлумачать як прагнення до морального самовдосконалення.

   Найбільш великою фігурою і найвідомішим і найвпливовішим серед суфіїв Дагестану був шейх накшбандійского і шазілійского тарикатів Саїд-Афанді аль-Чіркаві, який дотримувався чотириступінчастого рівня таріката: шаріат, тарікат, мааріфат, хакікат. Шаріат - це те, що проголошується устами, а тарікат - це дотримання тілом того, що проголосили уста; мааріфат - пізнання Всевишнього за допомогою істинних знань; хакікат - це стан душі, якій виникає в результаті осягнення Істини - пізнання Всевишнього, іменована Саїдом-Афанді великим газават (священною війною). Кінцевою метою таріката є осягнення Істини (хакк), Бога.

Біографія автора

Сейфулла Фейзуллаевич Рашидов, Измаильский государственный гуманитарный университет

кандидат философских наук, доктор педагогических наук, профессор,

Измаильский государственный гуманитарный университет, Измаил, Украина

Посилання

Тумалаев Д. Р. Богословское наследие шейха Саида афанди аль-Чиркави как источник профилактики экстремизма и духовно-нравственного воспитания современной молодёжи Дагестана. Минбар. Исламские исследования. — 2018. Т.11. № 1. С. — 157-166.

Насыров И. Единство Ислама и тасаввуфа (суфизма) // http://islamdag.ru/verouchenie/22737

Ацаев А. Истоки суфизма. Загружено из: http://islam.ru/content/veroeshenie/43182

Ислам: Энциклопедический словарь. — М.; Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — 315 с. Загружено из: https://www.google.com/url

Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. — М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1987. — 192 с. Загружено из: phil_aspects.pdf

Элиаде М. История веры и религиозных идей. Том третий: от Магомета до Реформации. Загружено из: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Eliad_4/20.php

Рощин М. Возрождение суфизма в Дагестане. Загружено из: http://www.strana-oz.ru/2003/5/vozrozhdenie-sufizma-v-dagestane

Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе. — М., 1989. Загружено из: http://ec-dejavu.ru/s/Sufism.html

Казем-Бек А. Мюридизм и Шамиль. Загружено из: https://www.google.com/url

Ханбабаев К.М. Мусульманский мистицизм на Северо-Восточном Кавказе. Загружено из: https://cyberleninka.ru/article/n/musulmanskiy-mistitsizm-na-severo-vostochnom-kavkaze-na-primere-dagestana

Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ад-Дарбанди и его суфийская энциклопедия «Райхан ал-хака’ик» (XI-XII вв.) / А.К. Аликберов. Ответственный редактор С.М.Прозоров — М.: Вост. лит., 2003. — 847 с. Загружено из: http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=243

Акаев В.Х., Мирзаев С.Б. Тарикат шазилия в Дагестане: факторы появления, сущность и социокультурная роль. Загружено из:

https://cyberleninka.ru/article/v/tarikat-shaziliya-v-dagestane-faktory-poyavleniya-suschnost-i-sotsiokulturnaya-rol

Саид Афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний / пер. с аварского языка книги досточтимого шейха саида-афанди «Маджму‘ату-ль- фавāид» / при участии канонического отдела Духовного управления мусульман Дагестана /— 3-е изд. — Махачкала: Нуруль иршад, 2010. — 475 с. Загружено из: http://www.islam.ru/sites/default/files/sokrovishnica_blagodatnyh_znaniy.pdf

Шихалиев Ш. Суфийские вирды Накшбандийа и Шазилийа в Дагестане. Загружено из: https://cyberleninka.ru/article/n/sufiyskie-virdy-nakshbandiya-i-shaziliya-v-dagestane

Исрафилов Сиражуддин Ханмагомедович (Сиражуддин Хурикский). Загружено из: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/194895/

Хасан Хильми ибн Мухаммад ад-Дагестани. Краткое изложение сокровенных знаний для наставления Мухаммада'Арифа = Талхис Аль-Ма'Ариф Фи Таргиб Мухаммад'Ариф / Шейх Хасан Хильми ибн Мухаммад ад-Дагестани ан-Накшбанди аш-Шазили аль-Кадири ; пер. с араб. Насырова И. Р., Ацаева А. С. — Москва, 2006. — 343 с. Загружено из: https://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/ph_copy/talkhis.pdf

Саид афанди аль-Чиркави. «Сборник выступлений» – 1-е издание. Загружено из:http://islamdag.ru/sites/default/files/books/sbornik_vistupleny_1izd_2008rus.pdf

Шевченко М. Знание от пророка. Загружено из: http://www.ng.ru/style/2001-05-31/16_knowlege.html

Последнее интервью Шейха 2012 г. Загружено из: ps://www.youtube.com/watch?v=g1mGQDX56Ts

Современность глазами шейха Саида-афанди. Загружено из: http://islamdag.ru/sites/default/files/books/sovremennost_sheixa.pdf

Саид афанди аль-Чиркави. История пророков. В 2-х тт. Загружено из: http://islam.ru/sites/default/files/istoria_prorokov01_0.pdf

Саид афанди аль-Чиркави. Побуждение внять призыву Корана. В 4-х тт. Загружено из: http://islamdag.ru/sites/default/files/books/tanbihul_avam_01.pdf

Идрис Шах. Путь суфиев. Загружено из: http://lib.ru/FILOSOF/SUFI/HIDAYAT/sufii.txt_with-big-pictures.html

Читтик У. В поисках скрытого смысла. Суфийский путь любви. Духовное учение Руми. - 1995. - 543 с.

Шихсаидов А. История суфизма в Дагестане. Загружено из: http://islamdag.ru/verouchenie/22531

Шиммель Аннемари. Мир исламского мистицизма / пер. с англ. Н. И. Пригариной, А. С. Рапо порт. 2-е изд., испр. и доп. — М.: ООО «Садра», 2012. — 536 с.

Ибн Араби. Избранное. Т. 1 / Перевод с арабского, вводная статья и комментарии И. Р. Насырова. — М.: Языки славянской культуры: ООО «Садра», 2013. — 216 с.

Возрождение религиозных наук / абу хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Пер. с араб. яз. книги “Ихйа’ ‘улум ад-дин”. В десяти томах. – 1-й том, 2-е издание. – Махачкала: Нуруль иршад, 2011. – 424 с.

Нурбахш Джавад. Практика суфизма: рай суфиев. Загружено из: https://www.e-reading.club/bookreader.php/1028015/Nurbahsh_-_Praktika_sufizma_ray_sufiev.html

Нурбахш Джавад. Пcихология суфизма. Загружено из:

http://psylib.org.ua/books/nurbj01/index.htm

Сулаев И.Х. Официальное мусульманское духовенство в Советском Дагестане // Вопросы истории. 2006. № 12. С. 152-156. Загружено из: https://relig-articles.livejournal.com/1396.html

Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Рашидов, С. (2019). СУФІЗМ В СУЧАСНОМУ ДАГЕСТАНІ: САЇД-АФАНДІ ЧІРКЕЙСК ПРО ТАРИКАТ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (25), 91-101. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i25.883