«МЫ ДИАЛЕКТИКУ УЧИЛИ НЕ ПО ГЕГЕЛЮ». ФИЛОСОФИЯ В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ: ПОПЫТКА АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

  • Александр Михайлович Еременко Національний університет "Одеська юридична академія"
  • Денис Викторович Яковлев Національний університет "Одеська юридична академія"
Ключові слова: Гегель, діалектика, протиріччя, Аристотель, «або – або», «і – і», пропаганда, політична антропологія

Анотація

В статті обґрунтовується важлива роль раціональної аргументації в сучасній політиці. Метою дослідження є демонстрація глибокого взаємозв’язку філософського і політологічного дискурсів через призму політичної антропології. Показано, що антропологічний підхід є ефективним для дослідження механізмів відтворення символів та смислів радянського і навіть імперського періоду  в дискурсі сучасної пострадянської пропаганди.

Автори виходять з аналізу відмінності в розумінні протиріччя діалектичною і формальною логікою. Герменевтика гегелівських текстів здійснюється в контексті культурологічного підходу із залученням методологічного інструментарію політичної антропології. Автори показують, що закон виключення третього не спростовується в гегелівському вченні про протиріччя. Намагаючись усвідомити цілісніть об’єкта, що пізнається, як синтетичну єдність характеристик, які взаємно суперечать, Гегель використовує діалектичну кон’юнкцію, яка не виключає, а знімає формально-логічну диз’юнкцію Аристотеля.

Автори наполягають  на доцільності розрізнення сфер суспільної комунікації: в одних                  методологічну  і практичну  ефективність матиме звичайна диз’юнкція, в інших – діалектичний синтез різноманітних і навіть протилежних характеристик  об’єкту та висловлювань про нього.

В політичному, а особливо в пропагандистському дискурсі, як правило, здійснюється профанація філософських вчень, яка неминуче призводить до їх спотворення. Прикладом такої профанації є інтерпретація В. Сурковим гегелівського вчення про діалектичне протиріччя. На основі власного тлумачення вчення Г. Гегеля про протиріччя, автори здійснюють реконструкцію тексту В. Суркова. Автори підкреслюють, що для  деконструкції такої профанації необхідно піддавати аналізу світоглядні засади свідомості суб’єктів політичної та пропагандистської боротьби.

Біографії авторів

Александр Михайлович Еременко, Національний університет "Одеська юридична академія"

 доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии,

 Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесса, Украина

Денис Викторович Яковлев, Національний університет "Одеська юридична академія"

доктор политических наук, профессор, декан факультета психологии, политологии и социологии, 

Национальный университет "Одесская юридическая академия"

Посилання

Аристотель. Вторая аналитика / Аристотель. Сочинения в четырёх томах. Т. 2. – М., «Мысль», 1978. – 687 с. – С. 255-346.
Аристотель. Метафизика / Аристотель. Сочинения в четырёх томах. Т. 1. М., «Мысль», 1975. – 550 с.– С. 63-367.
Аристотель. Первая аналитика / Аристотель. Сочинения в четырёх томах. Т. 2. – М., «Мысль», 1978. – 687 с. - С. 117-254.
Гегель Г. В. Ф. Кто мыслит абстрактно? / Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. В двух томах. Т. 1. – М., «Мысль», 1972. – 668 с. – С. 387-394.
Гегель Г. В. Ф. Наука логики. В 3-х т. Т. 2. – М., «Мысль», 1971. – 248 с.
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. – М., «Мысль», 1974. – 452 с.
Горбулін В. «2017-й: далі буде…» [Електронний ресурс] / В. Горбулін // Дзеркало тижня. – 2016. – Випуск № 24. – 2-9 липня. - Режим доступу:
https://dt.ua/article/print/internal/2017-y-dali-bude-cinnisni-resursi-viyni-i-miru-ukrayinskiy-format-_.html
Єрмолаєв А. Майбутнє мінливе. Бо – змінюване [Електронний ресурс] / А. А. Єрмолаєв // Дзеркало тижня. – 2017. – Випуск № 3. – 28 січня – 3 лютого - Режим доступу:https://dt.ua/article/print/internal/maybutnye-minlive-bo-zminyuvane-_.html
Катулл. Тибулл. Проперций. – М., Гос. изд-во художественной литературы, 1963. – 512 с.
Покальчук О. Інакодія [Електронний ресурс] /О. Покальчук //Дзеркало тижня. - 2015. Випуск № 43. – 13 листопада. – Режим доступу: https://dt.ua/socium/inakodiya-_.html
ПокальчукО. Народоблуддя [Електронний ресурс] /О. Покальчук // Дзеркало тижня. – 2016. –Випуск № 32. – 10-16 вересня. – Режим доступу: https://dt.ua/article/print/SOCIUM/narodobluddya-_.html
Русакова О.Ф. Политическая дискурсология: предметное поле, теоретические подходы и структурная модель / О.Ф. Русакова, Д.А. Максимов // Политические исследования. – 2006. - № 4. – С. 26-43.
Савенко О. Іван Дзюба: «Може, саме тепер формується політична українська нація, про яку весь час говорилося»: інтерв’ю [Електронний ресурс] /О.Савенко // Дзеркало тижня. - 2015. –Випуск №18. – 22-29 травня. – Режим доступу:https://dt.ua/personalities/ivan-dzyuba-mozhe-same-teper-formuyetsya-politichna-ukrayinska-naciya-pro-yaku-ves-chas-govorilosya-_.html
Ставнійчук М. Дві України. Поле бою - Конституція // Дзеркало тижня. – 2016. – Випуск № 23. – 23-2 липня. - Режим доступу:https://dt.ua/article/print/internal/dvi-ukrayini-pole-boyu-konstituciya-ukrayini-sogodni-potribni-principovo-nova-konstituciya-novi-gorizonti-suspilnogo-rozvitku-i-pravovih-oriyentiriv
Cурков В. «Кризис лицемерия». Ihear Americasinging [Электронный ресурс] / В. Cурков // RT на русском. – 7 ноября 2017. – Режим доступа: https://russian.rt.com/world/article/446944-surkov-krizis-licemeriya
Четвертая республика. Что нужно знать о книге главы Администрации президента [Электронный ресурс] // Украинская правда. – 2016. - 18 марта. – Режим доступа: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/03/18/7102565/
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Еременко, А., & Яковлев, Д. (2019). «МЫ ДИАЛЕКТИКУ УЧИЛИ НЕ ПО ГЕГЕЛЮ». ФИЛОСОФИЯ В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ: ПОПЫТКА АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА. Актуальні проблеми філософії та соціології, (25), 10-23. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i24.885