РИТОРИКА СОФІСТІВ АБО «СТАРІ» МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ «НОВИХ» СВІТОГЛЯДНИХ ПРОТИСТОЯНЬ

  • С. В. Сторожук Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • І. М. Гоян Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • І. С. Матвієнко Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: риторика, софісти, ґендер, тради­ційні цінності, освітньо-виховна система

Анотація

Сторожук С. В., Гоян І. М., Матвієнко І. С. Рито­рика софістів або «старі» методи вирішення «нових» світоглядних протистоянь. - Стаття.

У статті показано, що упереджене ставлення до ді­яльності софістів, котре сформувалося під впливом філософії Платона та Аристотеля, не дало можливо­сті дослідникам належно оцінити світоглядний та со- ціокультурний потенціал їхньої риторики, що стало причиною повторного відкриття усіх розвинених ними ідей. В цьому контексті доречно згадати ідею природ­ної рівності людей, довільного, а відтак і договірного характеру суспільних законів та звичаїв, які, попри всезагальну народну підтримку, здебільшого слугують на благо і для підтримки влади. Завдяки новаторсько­му характеру своєї риторики софісти стали ідеологами нового типу суспільних відносин, прообразом якого стала освітньо-виховна система, орієнтована на роз­виток рефлексії та ораторського мистецтва. Завдяки останнім, як цілком аргументовано показали софісти, одні й ті ж самі речі ми можемо репрезентувати через різні зв’язки, тим самим засвідчуючи їхній відносний характер та залежність від позиції спостерігача. Така методологічна програма давала можливість знівелюва­ти гострі світоглядні протистояння шляхом виявлення слабких і сильних сторін антагоністичних позицій і тим самим віднайти прийнятний для всіх компроміс.

Загальна зорієнтованість риторики софістів на вирі­шення засадничих соціальних конфліктів дає підстави вбачати у ній методологічну програму для подолання сучасного протистояння між прихильниками тради­ційних цінностей та поборниками гендерної рівності шляхом віднаходження слабких і сильних сторін своєї та протилежної позиції. Завдяки такій рефлексії одвіч­ні опоненти зможуть визначити не тільки необхідні й засадничі для себе цілі, а й стануть більш відкритими до діалогу та формування компромісної позиції, котра, як мінімум в певний історичний період, зможе об’єд­нувати широкі суспільні маси, тим самим нівелюючи руйнівний для суспільства антагонізм.

 

Біографії авторів

С. В. Сторожук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та міжнародної комунікації 

І. М. Гоян, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної психології 

І. С. Матвієнко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації 

Опубліковано
2021-05-24
Як цитувати
Сторожук, С., Гоян, І., & Матвієнко, І. (2021). РИТОРИКА СОФІСТІВ АБО «СТАРІ» МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ «НОВИХ» СВІТОГЛЯДНИХ ПРОТИСТОЯНЬ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (28), 27-32. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i28.943