СОЦІАЛЬНЕ НАПРУЖЕННЯ, ЗУМОВЛЕНЕ СОЦІАЛЬНИМИ ЗМІНАМИ ТА СОЦІАЛЬНИМИ РЕАЛІЯМИ, ЯК ФАКТОР СЬОГОДЕННЯ

  • І. П. Шевель Київський національний університет культури і мистецтв
Ключові слова: соціальна напруженість, пандемія, соціальні зміни, соціальні реалії, вакцинація

Анотація

Шевель І. П. Соціальне напруження, зумовлене со¬ціальними змінами та соціальними реаліями, як фак¬тор сьогодення - Стаття.
У статті розглядається феномен соціальної напру¬женості як фактор сьогодення, розкривається значен¬ня впливу соціальних змін на соціальні соціокультурні реалії. Як ми бачимо, реалії сьогодення показують, що постійно виникають конфлікти інтересів, незадово¬леність реальністю та подіями, які відбуваються в су¬спільстві.
Показано, що інтерес до вивчення соціальної на¬пруженості з боку відомих науковців є поширеним явищем. Соціологи, зокрема Є. Головаха, Н. Паніна, О. Злобіна, Є. Сірий, В. Небоженко, М. Міщенко та інші, надають соціологічну інформацію про стан соці¬альної напруженості, її розвиток, конфлікти в україн¬ському суспільстві. З цього ми можемо побачити, що ця проблематика підкріпляється різноманітними до¬слідженнями соціальної напруженості. На цей час про¬блема набуває нової реальності в суспільстві, нового соціального явища, яке несе в собі наслідковий аспект дії. Тому що пандемія зумовлює вимушені соціальні зміни, до яких населення не готове і не може змирити¬ся з дійсністю.
У статті показано дані соціологічного досліджен¬ня як вагомого інструменту вивчення динаміки та вимірювання соціальної напруженості в період пан¬демії COVID-19. Вже пройшов рік, як ми живемо з COVID-19, але люди все одно погано розуміють, яким буде майбутнє. Люди звикли розуміти, що будь-які епідемії повинні бути тимчасовими, але досі ми перебуваємо в реальності невідомого, від¬чуття постійної загрози, незрозумілого майбутньо¬го. «Цінності», які були важливими рік потому, вже не мають значення в умовах економічного спаду, безробіття, небезпеки.
Соціальна напруженість є складним явищем, соці¬альні зміни зумовлюють нові наслідки: нестабільність соціального середовища, виникнення конфліктів щодо незабезпечення простих базисних потреб для нормаль¬ного існування населення.

Біографія автора

І. П. Шевель, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин 

 

Опубліковано
2021-05-24
Як цитувати
Шевель, І. (2021). СОЦІАЛЬНЕ НАПРУЖЕННЯ, ЗУМОВЛЕНЕ СОЦІАЛЬНИМИ ЗМІНАМИ ТА СОЦІАЛЬНИМИ РЕАЛІЯМИ, ЯК ФАКТОР СЬОГОДЕННЯ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (28), 46-49. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i28.946