ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ В МЕДІАПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ: УКРАЇНСЬКИЙ “ROUNDTRIP”

  • О.   В. Загірний Одеський національний університет імені Мечникова
Ключові слова: масмедіа, політичні технології, медіасистема, медіаполітична система, медіатизація по­літики, політичні дебати, теорії масмедіа

Анотація

Загірний О. В. Технології управління в медіаполі- тичній системі: український “roundtrip”. - Стаття.

У статті досліджуються технології управління ме- діасистемою. Визначено взаємозв’язок між медіасис- темою та політичною системою, який виражається у медіатизації політики, таблоїдізації політичного дис­курсу, появі медіакратії, медіацентрованої політичної системи тощо. На сучасному етапі цей процес призво­дить до створення медіаполітичної системи. Відзначе­но гібридність медіаполітичної системи в Україні. Її основу становлять великі медіахолдінги, які належать олігархам та захищають в інформаційному просторі економічні та політичні інтереси фінансових груп. До­сліджено технології впливу медіаполітичної системи на громадську думку, інформаційні технології у медіа (від друкованих видань до інтерактивних мереж, які інтегрують аудіовізуальну та друковану інформацію), технології регулювання, впливу та управління медіа- системою, які використовуються у різних типах полі­тичних режимів.

У транзитному українському суспільстві масме- діа не виконують функції незалежного соціального інституту, навпаки, вони стають справжніми гравця­ми на політичному полі. Держава, відмовляючись на початку 90-х від адміністративного тиску на медіа та політичної цензури, вже на початку 2000-х створила гібридну модель управління медіасистемою. Гібрид­ність полягала у поєднанні адміністративних та еконо­мічних важелів впливу на медіа з боку політичної сис­теми або через прямий адміністративний тиск, або за домогою економічного тиску на власників. Натомість зі створенням медіаполітичної системи необхідність у

цензурі практично зникла - власники медіахолдінгів остаточно увійшли до кола політичної еліти та стали бенефіціарами як у медіа, так і у політичній системі. Український “roundtrip” (тобто рух «туди й назад»), розпочавшись від заперечення радянського синтезу політики та медіа та пройшовши етап використання економічних важелів і маркетингових технологій, по­вернувся до моделі медіаполітичної системи з усіма її перевагами та недоліками.

Аргументовано, що гібридність медіаполітичної системи зумовлює застосування гібридних технології впливу на суспільство. З метою маніпуляції громад­ською думкою медіаполітична система використовує гібридні (маркетингові й немаркетингові) техноло­гії, які поєднують рекламу та пропаганду, зв’язки із громадськістю та агітацію. Визначено, що технології управління застосовуються на різних рівнях взаємодії: 1) між масмедіа, владою та суспільством; 2) між влас­ником, редакторами та журналістами.

Відзначено, що у зв’язку зі швидким розвитком ін­формаційного простору та становленням медіаполітич- ної системи технології управління медіа потребують удосконалення. Насамперед ідеться про необхідність розробки та запровадження технологій політичних де­батів як рутинної практики раціонального прийняття рішень.

 

 

Біографія автора

О.   В. Загірний, Одеський національний університет імені Мечникова

аспірант кафедри політології 

Опубліковано
2021-05-24
Як цитувати
Загірний, О. (2021). ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ В МЕДІАПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ: УКРАЇНСЬКИЙ “ROUNDTRIP”. Актуальні проблеми філософії та соціології, (28), 50-54. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i28.947