Ніцшеанське вічне повернення як шлях до самого себе

Ключові слова: Ф. Ніцше, вічне повернення, надлюдина, «остання» людина, воля до влади

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ніцшеанської ідеї вічного повернення та проблемі її різностороннього трактування. Зауважено, що такий концепт є фундаментом всієї ніцшеанської філософії, який об’єднує в єдине ціле інші ключові ідеї мислителя, такі як надлюдина, «остання» людина, воля до влади, «смерть» Бога, amor fati. Наголошено, що людина зображується Ніцше як дуальна істота, оскільки в ній рівною мірою представлено два протилежних начала – людське й надлюдське. Підкреслено, що, на переконання Ніцше, кожен із нас потенційно вже є надлюдиною, нам лише потрібно «видобути» її з себе, «подолавши» в собі своє людське начало, «вижити» із себе слабку «останню» людину.

Відзначено, що подібне вивищення власної (надлюдської) сутності над усім низьким, незмінним і людським («занадто людським») можливе лише в колі вічного повернення, через яке людина здійснює своє призначення, реалізує мету власного життя та вершить свою долю – самоперевершується та стає надлюдиною. Саме тому ніцшеанське вічне повернення може бути трактоване як ідеальна програма людської самореалізації, вічне становлення людини, її шлях до самої себе, її повернення до власної сутності, до себе справжньої, до оновленого, «покращеного» варіанту себе самої.

Акцентовано, що, лише долаючи саму себе, людина підіймається до найвищого утвердження життя, адже, переживаючи постійний «жах» вічного повернення та радісно вітаючи всі перспективи, які воно перед нами відкриває, людина не тільки створює саму себе, вона ще й перестворює наново увесь світ. Для цього їй потрібна неабияка сила волі, точніше, воля до влади, яка у філософії Ніцше виступає не як жага до панування, а як влада людини над собою, як свобода її самовираження через внутрішню силу духу й самовладання. Таким чином, вдосконалюючись і самоперевершуючи себе, людина досягає більших висот власної самореалізації.

Посилання

1. Батай Ж. О Ницше / Пер. с франц. А.Д. Бакулов. Москва : Культурная революция, 2010. 336 с.
2. Гарин И.И. Ницше. Харьков : Фолио, 2019. 508 с.
3. Данто А. Ницше как философ / пер. с англ. А.А. Лавровой. Москва : Идея-Пресс: Дом интеллектуальной книги, 2001. 258 с.
4. Делёз Ж. Различие и повторение. Санкт-Петербург : «Петрополис», 1998. 384 с.
5. Жигалкин С.А. Об иных горизонтах здешнего: Апология вечного возвращения. Москва: Издательский Дом ЯСК, 2019. 320 с.
6. Жижек С. Психоаналіз та постмарксизм. Випадок Алана Бадью. Етика. Нарис про розуміння зла / А. Бадью ; Пер. з фр. В.В. Артюха та А.А. Рєпи. Київ : Комубук, 2019. С. 149–190.
7. Лёвит К. Ницшевская философия вечного возвращения того же / пер. с нем. В.М. Бакусева. Москва : Культурная революция, 2016. 336 с.
8. Лютий Т.В. Ніцше. Самоперевершення. Київ : Темпора, 2017. 978 с.
9. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади. Київ : Основи, 1993. 362 с.
10. Соловьева С.В. Власть и событие. Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия». 2007. № 1. С. 42–53.
11. Унамуно М. де. О трагическом чувстве жизни. Киев : Символ, 1996. 416 с.
12. Хайдеггер М. Ницше. В 2 т. Т. 1. Санкт-Петербург : Владимир Даль, 2006. 608 с.
13. Hatab L.J. Nietzsche’s Life Sentence: Coming to Terms with Eternal Recurrence. New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2005. 218 p.
14. Kaufmann W. Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist. Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 2013. 560 p.
15. Nietzsche F. Der Wille zur Macht. Frankfurt : Voltmedia, Paderborn, 2015. 410 S.
16. Nietzsche F. Die Fröhliche Wissenschaft. Köln : Anaconda, 2012. 320 S.
17. Nietzsche F. Ecce homo. Wie man wird, was man ist. Berlin : Holzinger, 2016. 163 S.
18. Nietzsche F. Nachgelassene Fragmente 1882–1884. Berlin : de Gruyter. 1980. 336 S.
Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Сінельникова, М. (2021). Ніцшеанське вічне повернення як шлях до самого себе. Актуальні проблеми філософії та соціології, (29), 28-32. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i29.956