Принципи професіоналізму та гендерної рівності в реформуванні силових структур України

Ключові слова: принцип професіоналізму, принцип гендерної рівності, державна гендерна політика, сектор безпеки й оборони України, реформування силових структур України

Анотація

У пропонованому дослідженні на основі системного й конкретно-історичного підходів здійснено аналіз наявних у секторі безпеки й оборони України проблем і деструктивних наслідків, що є результатом присутнього у вітчизняному теоретичному дискурсі й військово-професійних практиках розриву в реалізації принципів професіоналізму й гендерної рівності; обґрунтовано необхідність забезпечення нерозривної єдності двох процесів – професіоналізації особового складу й реалізації гендерної політики в реформуванні силових структур України.

Під час проведення дослідження було використано такі методи, як філософська рефлексія, аналіз, у тому числі порівняльний, синтез, аналіз документів, моніторинг, спостереження та опитування. Контекстом дослідження є освітній та інформаційний простір сектору безпеки й оборони України.

Своєрідність отриманих результатів полягає в такому: 1) Стратегія воєнної безпеки України (2021 р.) у реформуванні національних силових структур називає принцип професіоналізму таким, що визначає та спрямовує різноманітні політики сектору (кадрову, військово-технічну тощо); 2) Отже, реалізація гендерної політики в силових структурах має проходити з урахуванням і в контексті реалізації принципу професіоналізму; 3) Водночас і у вітчизняному науковому дискурсі, й у практиках військово-професійної діяльності натепер наявний певний розрив у реалізації принципів професіоналізму й гендерної рівності, що породжує дисбаланси й деструктивні наслідки в процесах професіоналізації особового складу й реалізації гендерної політики держави; 4) Моніторинг ситуації демонструє наявні в різних силових структурах станом натепер споживацькі установки особового складу, що з урахуванням гендерних аспектів проблеми призводить до нераціонального використання ресурсів системи; 5) Наявні стереотипні уявлення щодо маскулінності професії військового є наслідком недостатньої модернізованості й технологізованості національних силових структур; 6) Недосконалість логістичного забезпечення гальмує процеси професіоналізації та породжує значні проблеми щодо забезпечення гендерної рівності в національних силових структурах. Не обидними є зміни в напрямі використання сучасних технологій та урахування антропоморфних відмінностей військовослужбовців і військовослужбовиць; 7) Необхідним натепер є визнання силовими структурами України соціально-побутових проблем військових як одних із першочергових, а не другорядних; у розв’язанні цих проблем необхідно враховувати вимоги гендерної рівності; 8) Перспективним і необхідним у реформуванні силових структур України є поєднання принципів професіоналізму й гендерної рівності.

Проведене дослідження відкриває чисельні перспективи для подальших розвідок науково-теоретичного й науково-практичного спрямування.

Посилання

1. Про річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО : Указ Президента України № 72/2021 від 24 лютого 2021 р. / Президент України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/722021-36825 (дата звернення: 16.04.2021).
2. Методичні рекомендації з інтеграції гендерних підходів у систему підготовки фахівців для сектору безпеки та оборони України. URL: https://drive.google.com/drive/folders/12rBM7EBkTX6EwhigmKLUGP3AKQkCqp?usp=sharing (дата звернення: 16.04.2021).
3. Міністерство оборони України. Проєктний Офіс реформ. Оборонна реформа. Офіційний сайт. URL: https://defense-reforms.in.ua/ (дата звернення: 06.04.2021).
4. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію воєнної безпеки України» :Указ Президента України № 121/2021 від 25 березня 2021 р. / Президент України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661 (дата звернення: 16.04.2021).
5. Реформа демократичного цивільного контролю над Збройними Силами та іншими військовими формуваннями в Україні: наступні кроки. Київ : Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, 2018. 39 с. URL: /file:///C:/Users/admin/Downloads/DZK_2.pdf (дата звернення: 04.04.2021).
6. Забезпечення професіоналізму і доброчесності у Міністерстві оборони України. Аналіз ситуації. Осло, Норвегія : Центр зі зниження ризиків корупції в оборонному секторі, 2016. URL: https://cids.no/wp-content/uploads/pdf/Sept-2016-Ukraine-Ensuring-professionalism-report-final-ukrkyrillisk.pdf (дата звернення: 20.12.2020).
7. «Невидимий батальйон»: участь жінок у військових діях в АТО (соціологічне дослідження) / за заг. ред. Т. Марценюк. Київ : ФОП Клименко, 2016. 80 с. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7746/Martsenyuk_Nevydymyi_bataloin.pdf (дата звернення: 15.04.2021).
8. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях : Закон України від 06 вересня 2018 р. № 2523-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19 (дата звернення: 20.02.2021).
9. Хантингтон С. Офицерская служба как профессия / Пер. с англ. В. Шлыкова. Отечественные записки. 2002. № 8 (9). URL: https://strana-oz.ru/2002/8/oficerskaya-sluzhba-kak-professiya (дата звернення: 20.02.2021).
10. Севрук И. Армия в реальности NBICS-технологий: трансформации человеческой природы. Legea si Viata. Publicatie stiintifico-practica. 2017. № 12/2 (312). С. 162–167.
11. Суслова О., Руз Е. Оцінка ґендерного впливу на Сектор безпеки та оборони України 2017 р. 25 вересня. Національна Гвардія України. URL: http://ngu.gov.ua/sites/default/files/gender_assessment_report_ua_final_26_oct_2017_0.pdf (дата звернення: 16.03.2021).
12. Пріоритетні завдання та заходи Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік : Додаток 1 до Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2020 р. № 203/2020 / Президент України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032020-33861 (дата звернення: 16.03.2021).
13. Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік : Указ Президента України від 26 травня 2020 р. № 203/2020 / Президент України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032020-33861 (дата звернення: 16.03.2021).
Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Соколовьска, Ю., Севрук, І., & Чупрінова, Н. (2021). Принципи професіоналізму та гендерної рівності в реформуванні силових структур України. Актуальні проблеми філософії та соціології, (29), 33-39. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i29.957