Місце пошукового алгоритму в глобальному інформаційно-комунікативному просторі та його значення в контент-аналізі

Ключові слова: пошукові системи, інформаційно-комунікативний простір, Google, алгоритм, стратегічні комунікації, індексування запиту, Internet, контент-аналіз

Анотація

У статті досліджено особливості інформативно-комунікативного простору в реаліях сьогодення, виокремлено глобальні тенденції, що впливають на нього. Метою дослідження було проаналізувати пошуковий алгоритм у глобальному інформаційно-комунікативному просторі. Предметом дослідження є пошуковийалгоритм як новітня технологія контент-аналізу. Для вивчення пошукового алгоритму та його особливостей використовувалися структурно-функціональний, історико-порівняльний, прогностичний методи дослідження Зокрема, прогностичний підхід дозволив сформулювати рекомендації для вивчення та раціонального застосування сучасних технологій, допоміг розібратися у виявлених тенденціях сучасних соціологічних методів і методик вивчення документів. Історико-порівняльний підхід був використаний у форматі аналізу генези поняття інформаційно-комунікативної взаємодії для відстеження тенденцій змін пошукових технологій в інформаційному просторі. Структурно-функціональний підхід застосовувався в аналізі нових технологічних надбань, які застосовуються в контент-аналізі.

Зміст різних наукових підходів щодо проблем інформаційно-комунікативного простору, які пов’язані з глобалізацією, було узагальнено в результаті дослідження. Місце пошукового алгоритму було визначено в системі інформаційно-комунікативної взаємодії. Причинно-наслідкові зв’язки було виявлено в особливостях функціонування пошукового алгоритму в контент-аналізі. На основі аналізу зроблено висновки про вплив глобальних змін на пошукові системи й інформаційно-комунікативний простір. Рекомендації для підвищення ефективності пошуку наукових матеріалів і покроковий механізм дій для користувачів були розроблені, виходячи з практичного досвіду й надбань фахівців у комп’ютерних науках. Подальше застосування практичного досвіду й підвищення ефективності пошуку мають враховувати те, що цільовою тематикою пошуку є саме соціологічні дослідження. Зрештою, автор пропонує застосовувати практичний досвід наукових установ, що діють в Україні. Наукові розробки із цього питання також можуть бути використані для створення прототипів комп’ютерних програм і додатків для пошуку україномовних наукових матеріалів, які будуть вжиті для контент-аналізу.

Посилання

1. Фрідмен Т.Л. Лексус і оливкове дерево. Львів,
2002. 621 с.
2. Валлерстайн И. Микросистемный анализ. Время мира. Альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций. 1998. Выпуск 1. С. 105–123.
3. Bell D. The third technological revolution and its possible socioeconomic consequences. Dissent. 1989. Vol. 367. № 2. P. 165–172.
4. Чугунов А.В. Теоретические основания концепции «Информационного общества». Санкт-Петербург, 2000. 52 с.
5. Копійка В.В., Грубов В.М., Даниленко С.І. Нomo informaticus епохи постіндустріалізму: витоки, ідеї, ризики (соціокомунікативний вимір) : монографія / за. ред. О.Т. Малієнко. Київ, 2019. 498 с.
6. Al Gore. URL: https://algore.com/about (дата звернення 29.03.2021).
7. Грубов В.М., Санакуєв М.Г. Філософія і методологія соціальних комунікацій : хрестоматія. Київ, 2016. 193 с.
8. Попова Т.В., Ліпкан В.А. Стратегічні комунікації : словник / за заг. ред. В.А. Ліпкана. Київ, 2016. 416 с.
9. Brin S., Page L. The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. Computer Networks. 1998. № 30 (1–7). P. 107–117.
10. Langville Amy N., Meyer Carl D. Google’s PageRank and Beyond. Princeton, 2006. 224 p.
11. Lewandowski D. A three-year study on the freshness of Web search engine databases. Journal of Information Science. 2008. № 34 (6). P. 817–831
12. Sherman C., Price G. The invisible web: uncovering sources search engines can’t see. Library trends. 2003. vol. 52(2). P. 282–298.
13. Знахур С.В. Алгоритми пошуку релевантних документів у інформаційних мережах. Системи обробки інформації. 2012. № 8 (106). С. 20–23.
14. Сухий О.Л. Алгоритми пошуку в інформаційних системах: методичні рекомендації / за ред. О.Л. Сухий, В.М. Міленін, В.М. Тарадайнік. Київ, 2015. 71 с.
15. Lasswell D. World Politics and Personal Insecurity. New York, 1935. 307 p.
16. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000–2018) : монографія / В.М. Горовий, В.В. Струн-гар та ін. ; ред. В.М. Горовий. Київ : НБУВ, 2019. 344 с.
17. Онищенко О.С. Адаптація бібліотек до «життя в цифрі». Бібліотечний вісник. 2020. Вип. 1. C. 3–8.
18. Костенко Н.В., Іванов В.Ф. Досвід контент-аналізу: Моделі та практики : Монографія. Київ, 2003. 200 с.
19. Чуприна Л.А. Інформаційна аналітика в контексті запитів сучасних замовників. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 2007. Вип. 19. С. 187–193.
Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Санакуєв, М. (2021). Місце пошукового алгоритму в глобальному інформаційно-комунікативному просторі та його значення в контент-аналізі. Актуальні проблеми філософії та соціології, (29), 77-84. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i29.964