Важливість відображення конфлікту на сході України в сучасній українській драматургії: національний і локальний рівень усвідомлення проблеми

Ключові слова: сучасна українська драматургія, конфлікт на Сході України, політичний театр, стереотип, ритуал, драматургічний текст, національна ідея, причетність, ідентичність

Анотація

У статті розглядається проблема відбиття конфлікту на Сході України в текстах сучасних українських драматургів, а також важливість презентації цих текстів на майданчиках вітчизняних і закордонних театрів. Наголошується на необхідності викладення проблем війни, що відбувається в нашій країні, з боку політичного, ідеологічного, культурного й психологічного розуміння трагедії людини, чиє життя тою чи іншою мірою було зруйноване військовим конфліктом на Сході, саме у формі театрального мистецтва. На думку авторки, така форма є найбільш архетипною та, отже, дає можливість на найбільш глибинному рівні усвідомити й сформувати власну внутрішню причетність громадян України до спільного бачення національної трагедії. Наголошується, що театр, який у нашій державі не досить оцінений із боку формування морального, етичного й політичного виховання, містить величезний потенціал засобів художнього узагальнення, виразності й дії на масового глядача, який би зміг сприяти подоланню загроз укорінення «патології» суспільного мислення про те, що війна – це нормальний суспільний стан, з яким можна співіснувати. Підкреслено, що засоби масової інформації як четверта влада вже неспроможні чинити злам стереотипів і здійснювати переоцінку системи цінностей, а такий стан може спричинити карбування «нормальності» вбивств як на війні, так і в мирний час за національними, релігійними й іншими принципами, призвести до незворотних ментальних трансформаційних змін в українському суспільстві. Зауважується, що в глобалізаційний час, коли чітка ідеологія відсутня та кожен формує своє власне бачення політичних і морально-етичних норм, на відміну від засобів масової інформації (які втратили довіру глядача) роль театру може бути тим важливим чинником, який допоможе обивателям сформувати власне адекватне й правдиве бачення щодо ситуації на Сході України.

Посилання

1. Апчел О.А. Вплив елементів «Театру. Doc» на сучасний театр масових дій. Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, м. Харків, 24–25 квітня 2008 р. Харків : ХДАК, 2008. С. 204–205.
2. Апчел О.А. Документальний театр у театральній культурі пострадянського простору, зокрема сучасної України. Культура України : Збірник наукових праць Харківської державної академії культури. 2011. Вип. 33. С. 213–222.
3. Апчел О.А. Використання елементів документального театру на шляху до формування соціально-національної самоідентифікації. Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, м. Харків, 19–20 квітня 2012 р. Харків : ХДАК, 2012. С. 237.
4. Гоманюк Н.А. Внешнее расширение социальной группы посредством документальных жанров. Маргиналии-2015: границы культуры и текста : междунар. конф., г. Полоцк, 27–30 августа 2015 г. URL: http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/conf/marginalii-2015/thesis.htm (дата звернення: 25.01.2021).
5. Гоманюк Н.А. Социологический потенциал вербатим-театра. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2012. Т. 1. С. 69–82.
6. Гоманюк М.А. Проєкт «Демократія дослівно»: від соціологічних досліджень до громадських слухань у театральному форматі. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. 2013. Том 26 (65). № 5. С. 141–147.
7. Андрущенко П.В. Идеологическая эффективность культуры. Киев, 1988. 188 c.
8. Семенова Ю.А. Криза ідентичності в умовах трансформації системи цінностей. Гуманітарний часопис. 2004. № 1. С. 96–103.
9. Шафии Э. Пьеса о войне и ее виды. Общественные и гуманитарные науки : Журнал Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/piesa-o-voyne-i-ee-vidy/viewer (дата звернення: 25.01.2021).
10. Садыхова Л.Г. «Народный» театр как программа Сплочения нации. Известия вузов. Серия «Гуманитарные науки». URL: https://www.isuct.ru/e-publ/gum/sites/ru.e-publ.gum/files/2015/to6n02/humscience_2015_t06n02-106.pdf (дата звернення: 25.01.2021).
11. Васільєв С.Г., Чужинова І.Ю., Тукалевська О.О. Український театр: шлях до себе. Здобутки. Виклики. Проблеми. Аналітично-соціологічне дослідження. Київ, 2009. 145 с. URL: http://nstdu.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/Doslidjennya_UKR_PDF_Final.pdf (дата звернення: 25.01.2021).
12. Hammond W., Stewart D. Verbatim Theatre Techniques In Contemporary Documentary Theatre. UK : Oberon Books. 2008. 195 p.
13. Гоманюк М.А. Урбаністичний напрям у сучасному українському документальному театрі. Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства : Збірник наукових праць. 2014. Вип. 6. С. 19–22.
Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Харченко, Л. (2021). Важливість відображення конфлікту на сході України в сучасній українській драматургії: національний і локальний рівень усвідомлення проблеми. Актуальні проблеми філософії та соціології, (29), 105-109. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i29.968