ІДЕЇ ГЕОГРАФІЧНОГО ДЕТЕРМІНІЗМУ В РОБОТІ П. ЧУБИНСЬКОГО «МАЛОРУСИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КРАЮ»

  • І. В. Березінець Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: geographical determinism, nature,, natural environment, worldview,, worldview, Ukrainian nation

Анотація

Березінець І. В. Ідеї географічного детермінізму в
роботі П. Чубинського «Малоруси Південно-Західного
краю». – Стаття.
Статтю присвячено репрезентації ідеї географічного
детермінізму у соціологічному дослідженні П. Чубин-
ського «Малоруси Південно-Західного краю». Теоре-
тичною основою дослідження стали як роботи П. Чубин-
ського, його сучасників і послідовників Л. Мечнікова,
Д. Чижевського, засновників географічного детермі-
нізму Г. Бокля, Ш. Монтеск’є, тих хто відстоював неза-
лежність української нації (Ю. Липи), так і сучасних
дослідників І. Задорожного, М. Степико. Ця робота
глибоко філософська за своїм характером, оскільки
висвітлює найважливіші проблеми існування україн-
ської нації. Перебуваючи у довготривалих експедиціях
українськими територіями та досліджуючи україн-
ський етнос в останній чверті ХІХ ст., вчений, по-перше,
сформував типологію українського населення, яка
ґрунтувалася на географічних та історичних засадах.
Велику роль у визначенні особливостей розвитку того
чи іншого типу українців відігравала наявність чи від-
сутність річок як цивілізаційних орієнтирів. По-друге,
у дослідника природне середовище виступало онтологіч-
ною основою соціального й індивідуального буття, спри-
яло і спонукало пересічного українця до умоглядної
діяльності, розвивало уяву та визначало спосіб існу-
вання, деталізуючи його. Виступало у нього причиною,
навколо якої розбудовувалося суспільне життя нації,
з його законами, мовою, традиціями, мистецтвом.
По-третє, природне середовище виступало системою
координат, у якій формувалися світоглядні особливості
української нації, що відбивалися у буденному житті,
економічно-політичних відносинах, народних звичаях,
обрядах, віросповіданні, ремеслах, народній творчості.
Зроблені у статті висновки можуть бути використані при
викладі історико-філософського теоретичного курсу.
Стаття стане у нагоді дослідникам української
історії, української філософської думки, виклада-
чам філософії, аспірантам і всім, хто цікавиться цією
тематикою.

Біографія автора

І. В. Березінець, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат філософських наук,
старший викладач кафедри філософії

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Березінець, І. (2021). ІДЕЇ ГЕОГРАФІЧНОГО ДЕТЕРМІНІЗМУ В РОБОТІ П. ЧУБИНСЬКОГО «МАЛОРУСИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КРАЮ». Актуальні проблеми філософії та соціології, (30), 3-8. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i30.969