ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКО-ПАРТІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ЛІДЕРІВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МІНОРИТАРНИХ ЕТНІЧНИХ ГРУП ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КОНТЕКСТІ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 2020 Р.

  • Редактор Технічний
  • М. П. Зан Ужгородський національний університет
Ключові слова: місцеві вибори, політико-партійне представництво, громадська організація, національ- но-культурне товариство, Закарпатська область, міноритарна етнічна група.

Анотація

Зан М. П. Особливості політико-партійного пред-
ставництва лідерів громадських організацій мінори-
тарних етнічних груп Закарпатської області у констек-
сті місцевих виборів 2020 р. – Стаття.
Політико-партійне представництво й участь лідерів
громадських організацій етнічних меншин України у
виборах є практично недослідженою проблематикою
вітчизняного політологічного дискурсу. Базуючись
на даних електоральної статистики місцевих вибо-
рів 2020 р., автор аналізує участь у виборчій кампа-
нії 27-ми лідерів національно-культурних товариств
Закарпатської області. Серед них – громадські органі-
зації закарпатських ромів (14 чол.), угорців (5 чол.),
русинів (4 чол.), румунів (2 чол.), словаків і німців (по
1 чол.). Народними депутатами стали 12 лідерів міно-
ритарних етнічних груп Закарпаття. Зокрема, 6 ліде-
рів ромської етнічної громади (Юрій Мандич, Мирос-
лав Горват, Іван Йонаш, Рудольф Пап, Едуард Тирпак,
Леонід Брежинський), 4 лідери угорської спільноти
(Василь Брензович, Ільдико Орос, Іштван Добша, Кал-
ман Горват), 1 лідер словацької (Ернест Горват) та 1
лідер німецької (Юлія Тайпс) етнічних громад краю.
Виборча кампанія була невдалою для очільників
русинських і румунських громадських організацій.
У статті з’ясовано політико-партійну репрезента-
цію кандидатів. Зокрема, найбільше балотувалися від
«Партії твого міста» (5 чол.), що пов’язано з техніч-
ним кандидуванням ромських лідерів у м. Ужгороді.
Кандидати від «КМКС» Партії угорців України (4
чол.) – відомі в угорській громаді лідери, як на загаль-
норегіональному (Василь Брензович, Ільдико Орос),
так і на локальному рівнях (Іштван Добша, Пал Попо-
вич). Трьома представниками позиціоновані політичні
партії «Рідне Закарпаття» (Леонід Брежинський,
Мирослав Горват, Ернест Горват), ВО «Батьківщина»
(Едуард Тирпак, Світлана Адам, Юлія Тайпс), «Опози-
ційна платформа – За життя» (Золтан Адам, Димитрій
Сидор, Юрій Шипович) і партія «За майбутнє» (Кал-
ман Горват, Юрій Продан, Микола Бобинець). Двома
особами репрезентовані «Команда Андрія Балоги»
(Іван Йонаш, Артем Леньо) та «Слуга народу» (Арсеній
Богар, Марія Лаврюк). Демократичну партію угорців
України представив на місцевих виборах ромський
лідер м. Берегове Рудольф Пап. Політичну партію
«Сила і Честь» – голова Товариства румунської молоді
«М. Емінеску» Іван Бокоч.
Найбільш фрагментованою у політико-партійному
спектрі на місцевих виборах 2020 р. виявилася ромська
громада: 14 ромських лідерів загалом балотувалися від
7-ми політичних партій. Це засвідчує відсутність на
рівні ромської громади консолідації в узгодженні полі-
тичних орієнтацій і вироблення єдиної громадсько-політичної платформи ромів Закарпаття. За винятком
локального представника з Берегова Калмана Горвата
(«За майбутнє»), всі лідери угорських громадських
організацій репрезентували «КМКС» Партію угорців
України. Чотири керівники русинських громадських
організацій «поділили» політико-політичне представ-
ництво між «Опозиційною платформою – За життя» та
партією «За майбутнє». Двоє румунських лідерів – між
партією «Сила і Честь» і «Слуга народу». Успішним
стало балотування лідера словацької меншини Ернеста
Горвата на рівні м. Ужгорода від партії «Рідне Закар-
паття» та лідерки німецької молодіжної громадськості
Закарпаття Юлії Тайпс на рівні м. Мукачева від ВО
«Батьківщина».

Біографія автора

М. П. Зан, Ужгородський національний університет

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри політології і державного управління

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Технічний, Р., & Зан, М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКО-ПАРТІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ЛІДЕРІВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МІНОРИТАРНИХ ЕТНІЧНИХ ГРУП ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КОНТЕКСТІ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 2020 Р. Актуальні проблеми філософії та соціології, (30), 88-94. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i30.984