«ПЕРША ШПАЛЬТА». ПОРЯДОК ДЕННИЙ МЕДІА МІЖ І ТА ІІ ТУРАМИ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ КАМПАНІЇ 2019 Р. (НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ САЙТУ ВИДАННЯ «ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ. УКРАЇНА»)

  • В. І. Ломейко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: масмедіа, порядок денний, вибори Президента України 2019 р., солідарний порядок ден- ний, настановчість медіа, «Дзеркало тижня. Україна»

Анотація

Ломейко В. І. «Перша шпальта». Порядок ден-
ний медіа між І та ІІ турами президентської кампанії
2019 р. (на прикладі дослідження матеріалів сайту ви-
дання «Дзеркало тижня. Україна»). – Стаття.
Статтю присвячено визначенню основних тем
політичного порядку денного в аналітичних матері-
алах видання «Дзеркало тижня. Україна» між пер-
шим і другим турами виборів Президента України у
2019 р. Теорія порядку денного виходить із того, що
медіа впливають на політику за допомогою конструю-
вання порядку денного, тобто визначаючи ієрархію
суспільно значущих проблем. В Україні медіа завше є
відлунням кланових, олігархічних інтересів. Конста-
туємо брак досліджень щодо визначення рівня впливу
окремих медіа на політичний порядок денний, тобто
рівня їх політичної «впливовості». Наша розвідка
є однією з перших спроб окреслити коло медіа, які
конструюють порядок денний в Україні. На підготов-
чому етапі дослідження було визначено видання, що
впливають на порядок денний в Україні: «Українська
правда», «Дзеркало тижня. Україна», «Фокус», «НВ»,
«Український тиждень», «День». Задля визначення
унікальної тематики, яка є притаманною саме медіа у
конструюванні порядку денного, було обрано видання
«Дзеркало тижня. Україна». На 2019 рік це видання
отримало першість за впливом на лідерів бізнесу і полі-
тики та якістю аналітичної інформації та відповідності
професійним стандартам. Вибірку сформували чотири
випуски у період між І та ІІ турами (31 березня –
21 квітня) президентських виборів 2019 р. За результа-
тами дослідження визначено, що політичний порядок
денний у медіа характеризувався поступовою зміною
головних тем – від результатів І туру та шансів на
перемогу двох кандидатів (П. Порошенка та В. Зелен-
ського) та причин поразок інших (передусім Ю. Тимо-
шенко та Ю. Бойка) до визначення суспільно важливих
тем подальшого політичного розвитку. Медіа не лише
фіксують певні події (відставку М. Степанова, позицію
А. Авакова, заяви західних партнерів, справу «При-
ватбанку» тощо), а й окреслюють напрями дій наступ-
ного Президента. Порядок денний формується навколо
таких тем, як: безпека та територіальна цілісність,
помилки П. Порошенка (кадрові, а також корупція і
провал судової реформи), проблема «Приватбанку»,
необхідність реформ і конкретні пропозиції щодо їх
здійснення в енергетиці, будівництві доріг; земельна
реформа, трудова міграція та дострокові парламент-
ські вибори. Унікальність порядку денного у медіа
зумовлена тим, що у кожному випуску журналісти й
експерти системно звертаються до теми відповідаль-
ності суспільства. Це стосується не стільки конкрет-
ного електорального вибору, а й подальших реформ.
Саме теми відповідальності суспільства, соціальних
вад і патологій, відсутності солідарності, необхідності
протистояти фейкам і розрізняти реальне та надумане
(С. Рахманін) виступають фундаментом порядку ден-
ного медіа, забезпечують його унікальність порівняно
з порядком денним політиків, урядовців та олігархів.

Біографія автора

В. І. Ломейко, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірантка кафедри політичної теорії
факультету психології, політології та соціології

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Ломейко, В. (2021). «ПЕРША ШПАЛЬТА». ПОРЯДОК ДЕННИЙ МЕДІА МІЖ І ТА ІІ ТУРАМИ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ КАМПАНІЇ 2019 Р. (НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ САЙТУ ВИДАННЯ «ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ. УКРАЇНА»). Актуальні проблеми філософії та соціології, (30), 101-107. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i30.986